Dzieło Biblijne
Dzieło Biblijne w archidiecezji _CMN_PDF _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest stowarzyszeniem kościelnym erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim może działać na terenie poszczególnych diecezji za zgoda biskupa diecezjalnego. W marcu Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski ustanowił struktury Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Gdańskiej.

Dla koordynowania działalności Dzieła w archidiecezji mianował moderatora diecezjalnego Dzieła, którym został ks. dr Grzegorz Szamocki, oraz jego zastępcę w osobie ks. mgra Krzysztofa Kinowskiego.

Z racji wyjazdu ks. Kinowskiego na studia biblijne w Rzymie Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mianował zastępcą moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego Ks. mgra Krzysztofa Grzemskiego.

W myśl statutu stowarzyszenia "celem Dzieła jest pogłębienie rozumienia Objawienia Pańskiego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie w kaznodziejstwie i katechezie, a także w formacji indywidualnej wiernych."

W kwietniu i czerwcu odbyły się w Warszawie spotkania diecezjalnych moderatorów Dzieła. Służyły one ustaleniu kierunków działania w zakresie podejmowania pierwszych kroków związanych z inauguracją działalności Dzieła po wakacjach letnich oraz jego dalszej działalności i owocnej obecności na płaszczyźnie ogólnopolskiej, jak i poszczególnych diecezji.

14 października we Wrocławiu miała miejsce uroczysta ogólnopolska inauguracja Dzieła Biblijnego. W Archidiecezji Gdańskiej podejmowane są już inicjatywy w ramach działalności Dzieła. Chodzi najpierw o ukształtowanie form współpracy z duszpasterzami i katechetami i świadczenia im pomocy w ich działalności na rzecz przybliżania orędzia biblijnego. Obecnie trwają też intensywne przygotowania do uroczystego i oficjalnego zainaugurowania Dzieła Biblijnego w archidiecezji.


W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
_WE_HAVE_GUEST_COUNT_ONLINE

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl